>  >   Sborník konference Data a znalosti 2017   <  < 

Konference Data a znalosti se v roce 2017 uskuteční 5. a 6. října v Plzni v hotelu Angelo. Toto setkání odborníků z oblastí datového, informačního a znalostního inženýrství je prostorem pro výměnu poznatků a zkušeností mezi výzkumníky z českých a slovenských univerzit (včetně studentů), z výzkumných ústavů a z vývojových týmů firem. Účastníci zde naleznou zajímavá témata a neméně zajímavé osobnosti, které zasvětily svůj um, energii a nadšení této prosperující oblasti počítačových věd. Účastníci konference se navíc mohou těšit na společnou exkurzi do plzeňského pivovaru.
PDF oznámení.

Tématické okruhy konference

 • získávání, ukládání a zpracování Big Data
 • dolování dat
 • vizualizace velkých dat
 • analýza nestrukturovaných dat
 • strojové učení, klasifikační a prediktivní systémy
 • tvorba, publikování a využívání otevřených a propojených dat
 • indexování a vyhledávání textových a multimediálních dat
 • modelování uživatelů, adaptivní a personalizované systémy
 • pokročilá uživatelská rozhraní softwarových a informačních systémů
 • systémy pro správu znalostí v organizacích
 • expertní, inteligentní a agentní systémy, počítačová inteligence
 • počítačová lingvistika
 • ontologické a konceptuální modely
 • automatické odvozování a plánování

Stručná historie konference Data a znalosti

Data a znalosti je česká a slovenská odborná konference s mezinárodní účastí a současně komunitní setkání odborníků, kteří se zaměřují na nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství. Ohled je brán také na využití informačních technologií pro budování informačních systémů a na výsledky jejich aplikace v praxi.
Konference Data a znalosti navazuje na dlouholetou tradici dvou prestižních konferencí DATAKON a Znalosti. Konference DATAKON existovala od roku 2000, kdy navázala na konferenci Datasem s tehdy dvacetiletou tradicí. Konference Znalosti existovala od roku 2001.
(Seznam historických ročníků)

Konferenci Data a znalosti 2017 organizuje Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni.

Případné dotazy či podněty zasílejte na dalfia@kiv.zcu.cz.