Fotografie z konference Data a znalosti 2017

Společná fotografie účastníků konference Data a znalosti 2017

Děkujeme za účast a těšíme se na viděnou v roce 2018.

ZIP archiv všech fotografií (251ks|700MB)

Společné fotografie


Registrace účastníků konference


Zahájení konference

(zleva) Dalibor Fiala a Josef Steinberger, uvítání za organizační výbor 2017 Přemysl Brada, vedoucí Katedry informatiky a výpočetní techniky ZČU Vlasta Radová, děkanka Fakulty aplykovaných věd ZČU Karel Ježek, čestný člen organizačního výboru

Zvané přednášky

Kateřina Veselovská, Deloitte ČR Jan Romportl, O2 Česká republika Jiří Materna, Machine Learning Guru Milan Lepík, Socialbakers Jaroslav Pokorný, vybraný příspěvek

Přestávky s občerstvením


Konferenční příspěvky


Upoutávky posterů


Doktorandské sympozium


Exkurze do pivovaru (1. skupina)


Exkurze do pivovaru (2. skupina)


Ukončení konference


Ostatní