Pokyny pro autory příspěvků

Příspěvky přijímáme formou rozšířených abstraktů v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Délka článku je 2-4 strany v definovaném formátu. Autoři mohou podávat příspěvky následujících typů:

  • Výzkumný příspěvek
  • Příspěvek o probíhajícím výzkumu
  • Aplikační příspěvek
  • Vizionářský příspěvek
  • Doktorandské symposium
  • Projektový příspěvek

Vzhledem k formátu konference jsou vítány i příspěvky, které představují probíhající nebo nedávno dokončený projekt.

Příspěvky musí být vypracovány v šabloně Springer LNCS (šablona, PDF). Podrobné pokyny jsou uvedeny v šabloně, přičemž rozsah příspěvku nesmí překročit 4 strany (při vypracování camera-ready verze akceptujeme příspěvky až do rozsahu 6 stran, doporučená délka příspěvku je však 3-4 strany).

Z důvodu zjednodušení procesu vytváření sborníku akceptujeme pouze formáty .docx a .doc.

Příspěvky vložte, prosím, do konferenčního systému EasyChair a to do stanoveného data, viz Termíny (v případě problémů kontaktujte Organizační výbor).

Všechny přijaté příspěvky budou publikovány v elektronickém sborníku Data a znalosti 2017, který bude mít přidělené ISBN.
PDF oznámení o konferenci Data a znalosti 2017
DOTX šablona pro konferenci Data a znalosti 2017
PDF šablony pro konferenci Data a znalosti 2017

Podávání příspěvků

Příspěvky, prosím, vkládejte zde: EasyChair.